Klarinety určené pro jazzovou husbu, teorie, výběr nástrojů

Teorie & Výběr nástrojů & Výrobci

Jazzové klarinety

Většina hráčů, bez ohledu na jejich úroveň, mnozí teoretikové se shodují v tom, že pro jazzovou hudbu, dixilend, nebo jednoduše řečeno pro taneční hudbu je výhodnější používat klarinet y s větším vrtáním, než je tomu pro klasickou hudbu. Pro mnohé začínající hráče může být problematické si představit, jaký rozdíl v klasické technologii vrtání 14,60 mm a jazzovými nástroji, které jsou vrtány zpravidla na 15,00 mm je.

Klarinety fungují, ať již mají vrtání jakékoliv, na stejném fyzikálním pricipu, totiž že obsah válce je rozkmitán hybnou soustavou (u dřev je to hubice s plátkem) a ozvučným otvorem vychází výsledný tón. Mnozí hráči se domnívají, že devo, standardně grenadilla, je pro tento účel nejvhodnějším - tato pověra vychází z mylného abstraktu a přisouzení dřevům stejné vlstnosti, jako strunným nástrojům, kde kmit dřeva vytváří výsledný zvuk.

Pravda je ovšem prozaičtější: ideální materiál pro aerofony, kam patří např. klarinet, fétna a podobně, je takový, který co nejméně, ideálně vůbec, nekmitá spolu se vzduchovým sloupcem - a proč? U dřevěných dechů dochází k souběžnému vibrování nejen stojatého vzduchového sloupce, ale také zákmitům materiálu, včetn mechniky a dalšíchho přslušenství nástroje. Tím je čistý zvuk deformován a zkreslován.

Při hře na klarinet hráč rozkmitá plátek, který dále předává energii vzduchovému sloupci uvnitř těla klarinetu. Tento sloupec vzduchu by měl kmitat sá o sobě - to je ovšem nemožné, neboť hustota materiálu, z něhož by klarinet musel být vyroben by byla ideálně tak vysoká, že váha nástroje, komfort ovládání by byly prakticky překážkou, znemožňovali by jeho použití.

Grenadilla byla historicky použita pro svoji relativně vysokou hustotu, odolnost a snadné zpracování. Pokud je výběr dřeva skutečně kvalitní, jeho zpracování na vysoké úrovní, sekundární zákmity dodávají tónům specifickou "barvu", nebo jinak řečeno zkreslení.

Způsob vrtání, konstrukcé vrtání - kńické, polycylindrické a podobně, se odráží na schopnosti nástroje intonovat ve frekvenci, n kvalitě produkovaného tónu a komfortu hry. Při větším vrtání má klarinet vyšší versatilitu, klade menší odpor, je však obtížnější intonoavat. Také barva tónu má jiný charakter, než u konstrukcí se standardním vrtáním. Zpravidla je zvuk vertikálně i horizontálně rozprostřenější, ale plošší. Podstatně zvětšená plocha vzduchového sloupce také umožňuje vyšš schopnost manipulace z výsledným zvukovým projevem, který je expresivnější.

V dněšních dnech, resp. poslední dvě dekdy 20. století opustili výrobci klarinetů, vyjma úzce specializované firmy jako brazilský Rossi či anglický Pendler formát vrtání nad 14,80 mm - je to částečně i proto, že zlatá éra jazzové hudby odezněla, a jako standard při výrobě se ustálil rozměr v intervalu 14,60 - 14,80 mm.

Mezi nejlepší nástroje a výrobce jazzových klarinetů patří modely společnosti H. Selmer Paris; modely Brevette, Balanced Tone, Centred Tone a 9 (bez hvězdičky - 9* je standardně vrtaný model), nebo Buffet Crampone s modelem BC. Z amerických výrobců je to např. Conn s modelem 424, nebo londýnský H&B a model 1010.

V internetových diskusích se často zmiňuje i problematika hubic, či barelů k jazzovým klarinetům. Obecně lze říci, že "Hardware" by měl být kompatibilní, tzn. že pokud hráč využívá velkého vrtání u svého nástroje, měl by použít i hubici, která je takto vyrobena. Příkladem hubic s velkým vrtáním a úpravou raylu, komory a dalších atributů je Selmer Paris OVAL. V současnosti hubice vyhovující jazzovým klarinetům vyrábí například Pommarico, případně craftmani jako LeBayle, Morgan a další.

Moje osobní zkušenost, názor a vkus upřednostňuje klarinet s větším vrtáním, a to i za cenu problematiky intonace. Tento vkus, výběr, zkušenost je nepřenositelný....

V průběhu následujcíh dnů bych chtěl přidat několik studií věnujících se principům fungování dechových nástrojů z výhradně exaktního pohledu na věc. Nakonec lze snad odat jen to, že nejlepším řešením je vyzkoušet si současně klarinet se standardní konfigurací a pak klarinet s velkým vrtáním a udělat si závěr dle svého vkusu a potřeb!

MD 18.05.2015